Egyházzenei kiadói program

Az AURIS Kiadó kínálatában külön kiadói programot képvisel az az egyházzenei repertoár, mely napjaink templomi zenei gyakorlatát hivatott szolgálni. A Kárpát-medence egészét átfogó, a magyar keresztény ökumenét, és a zene egyházi és közösségi funkcióit kiemelten képviselő, magas művészeti tartalmú zeneművek (kották és hangfelvételek) kiadásáról van szó, amely a kortárs magyar egyházi zene és a vallási közösségek, illetve a nagyközönség élő kapcsolatrendszerét kívánja elősegíteni és ösztönözni. Teszi ezt hivatkozással az egyházak és a társadalom történelmi szerepvállalására a művészetek – különös tekintettel a zeneművészet – életében csakúgy, mint a művészetek termékeny hozzájárulására a hitélet elmélyítésében és a közízlés értékelvű alakításában.
Az AURIS Kiadó meggyőződése, hogy a kortárs magyar egyházzenei repertórium világszínvonalú értéket képvisel, ezért tartalmas és termékeny kapcsolatot kíván létrehozni az alkotók és az egyházzenei szakma, illetve a hívő gyülekezetek között, továbbá a szakma elitje és az egyházzenei szolgálat mindennapi gyakorlatát biztosító művészek, hivatásos és amatőr testületek között.

Célunk pragmatikus lépéseket tenni annak érdekében, hogy egyfelől az előadók, előadó-művészeti szervezetek vagy zeneoktatási intézmények, másfelől pedig a templomi kórusok, karnagyok, kántorok, muzsikusok megtalálhassák az ambícióiknak és felkészültségüknek megfelelő műveket a kortárs magyar zeneszerzés, illetve az újabb magyar egyházzene imponálóan széles repertóriumában.

Kiadványok:

Selmeczi György: Agnus Dei – vegyeskarra és orgonára
Selmeczi György: Rorate Caeli- vegyeskarra és zongorára
Selmeczi György: Missa Octava – vegyeskarra és orgonára

Selmeczi György: LUDI ET MODI SACRI (Koncert felvétel)


feltöltés alatt