Agnus Dei

Kiadás éve 2019

Elérhető a Rózsavölgyi Zeneműboltban és Webáruházban: ITT

Agnus Dei vegyeskarra, szólóénekesekre és orgonára (zongorára)

Az Agnus Dei a szentmise liturgia áldozás, ostyaosztás részéhez tartozó hagyományos szöveg, amelynek háromszori papi invokációját („Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit”) a közösség válasza követi: „irgalmazz nekünk!”, illetve harmadszorra „adj nekünk békét!” Selmeczi feldolgozása (2015) érzékenyen rezonálva vezeti tovább ezt a struktúrát. A papi invokáció szerepét egy archaikus népdal („Folyik a víz, áll a part…”) szólóénekes megszólaltatása veszi át, filozofikus szövege a menés-maradás, megmaradás örök dilemmáját vetíti elénk. A népdalhoz közvetlenül kapcsolódik a tulajdonképpeni Agnus Dei szakasz melizmatikusabb női és statikusabb, a gregorián énekre emlékeztető lépegető férfiszólamokkal.
A zeneszerzőnek szívügye az egyházi zene, kompozícióinak jelentős hányadát egyházzenei művei teszik ki. Nem kevesebb, mint tíz mise, számos latin himnusz és antifóna, magyar vallásos szövegek és népénekek megzenésítése szóló énekhangokra és kórusra, különböző hangszer-együttesekkel vagy csak orgonával kísérve… A letisztult, egyszerű kórusszólamokat – sokszor csak egy-egy női és férfiszólamról van szó – általában kottaolvasást nem ismerő laikusok is könnyen meg tudják tanulni, és éppen ez a cél, a közös éneklés, a maga páratlan közösségformáló és megtartó erejével.
 
 
Agnus Dei