János Vajda

János Vajda: „Lassúdan” – for violin and piano
János Vajda: Nyolc Arany - Eight Songs to Poems by János Arany - for voice and piano
János Vajda: Vier vorletzte Lieder (Swan Songs) - for mezzo-soprano and piano
János Vajda: Psalm 24