VI. mise - vegyeskarra és orgonára

Kiadás éve: 2022

Missa Sexta (2007) - Borcsáé
I.Kyrie
II.Gloria
III.Sanctus – Benedictus
IV.Agnus Dei

Nem kevesebb, mint tíz mise, számos latin himnusz és antifóna, magyar vallásos szövegek és népénekek megzenésítése szóló énekhangokra és kórusra, különböző hangszer-együttesekkel vagy csak orgonával kísérve… – jól látható, hogy a zeneszerzőnek szívügye az egyházi zene, kompozícióinak jelentős hányadát egyházzenei művei teszik ki. Hatodik miséje (2007) a liturgikus szöveg missa brevis, tehát Credo-tétel nélküli alakját dolgozza fel, mívesen kimunkált, gyakran osztott kórusszólamokra, orgona kísérettel. A megformálás stílusa jellegzetes és szellemes: a zeneszerző a rá jellemző könnyed játékossággal alkalmazza az egymástól távol álló zenei világok (barokk, gregorián, magyar népdal) zenei elemeit.

 
 
VI. mise