Magyar Egyházzenei Fórum

2021. december - advent időszaka

A Kárpát-medence egészét átfogó, a magyar keresztény ökumenét, és a zene egyházi és közösségi funkcióit kiemelten képviselő, magas művészeti tartalmú, fesztivál-jellegű eseménysorozatról van szó, amely a kortárs magyar egyházi zene és a vallási közösségek, illetve a nagyközönség élő kapcsolatrendszerét kívánja kialakítani és ösztönözni.
Teszi ezt hivatkozással az egyházak és a társadalom történelmi szerepvállalására a művészetek – különös tekintettel a zeneművészet – életében csakúgy, mint a művészetek termékeny hozzájárulására a hitélet elmélyítésében és a közízlés értékelvű alakításában.
A Magyar Egyházzenei Fórum helyszínéül természetes módon kínálkozik Kolozsvár városa, a különböző vallási közösségek együttélésének szimbolikus tere, mely egyházi és világi infrastruktúrájában egyaránt talán a leggazdagabb lehetőségeket kínálja.
Az Egyházzenei Fórum célja egy olyan, periodikusan jelentkező alkalom létrehozása a magyar templomi zenélés terében, mely mintegy összegzi a szakma eredményeit, áttekinti az új alkotások liturgikus érvényességét és ösztönzi a színvonal emelkedését az egyházzenei gyakorlatban. A Fórum rendezőinek meggyőződése, hogy a kortárs magyar egyházzenei repertórium világszínvonalú értéket képvisel, ezért tartalmas és termékeny kapcsolatot kíván létrehozni az alkotók és az egyházzenei szakma, illetve a hívő gyülekezetek között, továbbá a szakma elitje és az egyházzenei szolgálat mindennapi gyakorlatát biztosító művészek, hivatásos és amatőr testületek között.
Abból a felismerésből kiindulva, hogy emberek sokasága olykor csak a templomban találkozhat értékes zenével, hogy a zene és a vallásos közeg együtthatása a közízlés, az értékelvű szellemi környezet jobbítása felé mutat, hogy a 20. század második felének kirekesztő antiklerikalizmusát egy igényes és korszerű művészetszemlélet követheti a templomokban és a hétköznapokban egyaránt, a rendezők bizakodnak a Magyar Egyházzenei Fórum létrejöttében és reménybeli hatékonyságában.