VII. mise - vegyeskarra és orgonára

Kiadás éve: 2022

Missa Septima Pad Zoltánnak és a Debreceni Kodály Kórusnak
VII. mise – Missa Septima

I.Kyrie
II.Gloria
III.Credo
IV.Sanctus – Benedictus
V.Agnus Dei

A zeneszerzőnek igen jelentős egyházzenei oeuvre-je van: nem kevesebb, mint tíz mise, számos latin himnusz és antifóna, magyar vallásos szövegek és népénekek megzenésítése szóló énekhangokra és kórusra, különböző hangszer-együttesekkel vagy csak orgonával kísérve… Latin szövegű 7. miséje (2014) a teljes liturgikus szöveget (a Credo résszel együtt) feldolgozó missa solemnis. A szerző számos, egyszerűbb felépítésű miséjétől eltérően a 7. egy hivatásos kórus képességeinek megfelelő, összetettebb zenei nyelvet alkalmaz. Ami azonban állandó, az a könnyed játékosság, amellyel a zeneszerző a legnagyobb természetességgel köti össze egymástól távol álló zenei világok (barokk, gregorián, magyar népdal) zenei elemeit. A mise ajánlása Pad Zoltánnak és a Debece i Kodály Kórusnak szól.
 
 
VII. mise - vegyeskarra és orgonára